rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

I. Co to znaczy, że rzeczowniki są policzalne lub niepoliczalne?

Anglicy rozróżniają dwa rodzaje rzeczowników: policzalne i niepoliczalne. (countable nouns and uncountable nouns) od słowa count – liczyć.

  • Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to takie, które można policzyć na sztuki.

a car

a table

a chair

a lamp

an envelope


 

  • Natomiast rzeczowników niepoliczalnych (uncountable nouns) nie można policzyć na sztuki.

bread

butter

flour

water

love

hatred

money

Są pewne wyjątki od powyższej zasady.

  • Należy jednak zapamiętać, że niepoliczalne rzeczowniki to głównie:

- ciecze

- tworzywa

- masy

- rzeczy sypkie

- uczucia i wyrazy abstrakcyjne

- sport

II. Czy to, że rzeczownik jest policzalny lub niepoliczalny ma jakieś konsekwencje, gdy używamy go w zdaniu?

KOLOSALNE! ZOBACZ TABELKĘ!


rzecz. policzalne

rzecz. niepoliczalne
liczba mnoga

×

a/an

√ tylko w l. pojedynczej

×

some

√ tylko w l. mnogiej

Chesz wiedzieć więcej?

  • Liczba mnoga:

- Rzeczowniki policzalne występują w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej:

a car – cars → samochód – samochody

a table – tables → stół – stoły

a chair – chairs → krzesło – krzesła

a lamp – lamps → lampa – lampy

- Od rzeczowników niepoliczalnych nie można utworzyć liczby mnogiej!

bread – breads = błąd

butter – butters = błąd

flour – flours = błąd

love – loves = błąd

- W ten sposób rzeczowniki niepoliczalne występują tylko w III osobie liczby pojedynczej i można je zastąpić tylko zaimkiem osobowym „it”.

bread = it ≠ they

butter = it ≠ they

flour = it ≠ they

love = it ≠ they

This bread is stale. → Ten chleb jest czerstwy. → It is stale.

BŁĄD!!! These breads are stale.→ The chleby są czerstwe. → They are stale.

Trzeba uważać żeby nie popełnić kalki językowej, jak powyższy przykład obrazuje.

Wyjątkowo wredne są w tym przypadku rzeczowniki niepoliczalne, które:

- albo kończą się na –s – tak jak większość angielskich rzeczowników w liczbie mnogiej.

There is some news about your brother. Są wiadomości o twoim bracie.


-
albo w języku polskim mają liczbę mnogą.

Money is on the table. → Pieniądze na stole.

Your furniture is beautiful. → Twoje meble piękne.

A nie:

Money are on the table.

Your furniture are beautiful.

Inne takie rzeczowniki to:

information → informacja/informacje

advice → rada/rady

bread → chleb/chleby

hair → włos/włosy

Trzeba na to uważać, bowiem pokazane błędy są bardzo często popełniane przez Polaków, ze względu na utarte nawyki językowe.

  • Przedimki.

- Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej wstawiamy przedimki nieokreślone a lub an.

a car → samochód

a table → stół

a chair → krzesło

a lamp → lampa

an envelope → koperta

- Przed rzeczownikami niepoliczalnymi nie wstawiamy przedimków nieokreślonych.

bread → chleb

butter → masło

flour → mąka

water → woda

love → miłość

hatred → nienawiść

money → pieniądze

  • Some, a, an

Some oznacza „trochę” lub „kilka”.

- Some stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi

some bread → trochę chleba

some money → trochę pieniędzy

- lub rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.

some students → kilkoro studentów

some flowers → trochę kwiatów

NIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ SOME Z RZECZOWNIKAMI W LICZBIE POJEDYNCZEJ.

some car

some lamp


NALEŻY UŻYĆ PRZEDIMKÓW NIEOKREŚLONYCH "A / AN"

a car

a lamp

an envelope


 

Some można stosować, ale nie ma obowiązku wstawiania go przed rzeczownikami niepoliczalnymi i policzalnymi.


III. W takim razie w jaki sposób Anglicy liczą te niepoliczalne rzeczowniki? Skąd sklepikarz będzie wiedział ile chleba, masła, mąki, czekolady, mleka itd. ma podać klientowi?


Anglicy korzystają wtedy z innych rzeczowników.

Nie potrafią policzyć wody ale litry, szklanki, butelki wody już tak.

a litre of water → litr wody

a glass of water → szklanka wody

a bottle of water → butelka wody

Jak widzimy – słowa litr, szklanka i butelka są policzalne. Mają przedimki nieokreślone.

Możemy więc od nich utworzyć liczbę mnogą.

two litres of water → dwa litry wody

three glasses of water → trzy szklanki wody

six bottles of water → sześć butelek wody

IV. Jakie są inne przykłady słów, które opisują ilość rzeczowników niepoliczalnych?

a piece of music → kawałek muzyki

a bowl of muesli → miska płatków

a can of coke → puszka coli

a bottle of juice → butelka soku

a cup of coffee → filiżanka kawy

a bar of chocolate → tabliczka czekolady

a piece of cake → kawałek ciastka

a game of table tennis → gra tenisa stołowego

a jar of jam → słoik dżemu

a kilo of meat → kilogram mięsa

a loaf of bread bochenek chleba

a slice of bread → kromka chleba

V. Czy ten sam rzeczownik może występować jako policzalny i niepoliczalny?

TAK!

Niektóre rzeczowniki mogą być zarówno policzalne jak i niepoliczalne, jednak w tym przypadku mają one różne znaczenie.

Na przykład:

a glass → szklanka

some glass → szkło

a chicken → kurczak (żywe stworzenie)

some chicken → kurczak (mięso na talerzu)

a fish → rybka w akwarium

some fish → ryba (mięso na talerzu)

a cake → tort

some cake → ciasto

a paper → gazeta (a newspaper)

some paper → papier

a coffee → w domyśle filiżanka kawy

a tea → w domyśle filiżanka herbaty

some coffee → kawa

some tea → herbata