Zaimki wskazujące

I. Co oznaczają zaimki wskazujące this i that?

   

Oznaczają to i tamto.

   

II. Kiedy ich używamy?

  

Używamy je, gdy chcemy wskazać jakąś osobę lub rzecz.

   

Musi to być jedna osoba lub jedna rzecz.

   

Nie mogą być to osoby lub rzeczy.

    

This is my teacher.

To jest mój nauczyciel.

That is my father over there.

Tam jest mój tata.

  

III. Dlaczego mamy dwa zaimki? Jest jakaś różnica?

  

This używamy, gdy wskazujemy osobę lub rzecz, która znajduje się bliżej nas.

  
 

That używamy, gdy wskazujemy osobę lub rzecz, która znajduje się daleko.

  

IV. Czy możemy utworzyć przeczenia z tymi zaimkami.

  

Tak. Popatrz.

  

This isn’t my teacher.

To nie jest mój nauczyciel.

That isn’t my father over there.

To nie jest mój tata, tam.

  

V. Czy możemy utworzyć pytania z tymi zaimkami?

    

Tak. Popatrz.

  

Is this your teacher?

Czy to twój nauczyciel?

Is that your father over there?

Czy to twój ojciec?

  

VI. Jak mogę odpowiedzieć na takie pytania?

  

-         Pełnym zdaniem.

  

Yes, this is my teacher.

  
 

lub

  
 

Yes, that is my father over there.

  

-         Lub skróconą wersją

  

Yes, it is.

No, it isn’t.

  

Uważaj: Odpowiadając krótko, nie możesz już użyć this lub that. Musisz zastąpić je zaimkiem it.

   

VII.    A w jaki sposób mam rozstrzygnąć, czy coś jest daleko, czy blisko? Czy jeśli coś jest dalej niż metr, to używam już that?

  
 

Nie ma takiej zasady. Ale w zdaniu pojawiają się pewne określenia, które sugerują, że coś jest blisko albo daleko.

   

Oto przykłady niektórych z nich.

   

Here you are.

Proszę. (wręczając coś komuś)

blisko

Here.

Tutaj.

blisko

 

 

 

Over there.

Tam.

daleko

There

Tam

daleko

behind you

za tobą

daleko

opposite

na przeciwko

daleko

  

 

VIII. Czy mogę postawić this/that bezpośrednio przed rzeczownikiem?

   

Tak! Zobacz przykłady.

   

This teacher is good.

Ten nauczyciel jest dobry.

That motorbike is expensive.

Tamten motor jest drogi.